ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

Інформація про Донецький ліцей № 1

Донецької селищної ради Ізюмського району Харківскої області

Рік заснування

Заклад засновано у 1959 році.

Директор закладу освіти

З 2007 року директором закладу освіти працює Мальчуженко Лариса Олександрівна, яка має вищу педагогічну освіту за спеціальністю «українська мова та література, англійська мова»; спеціаліст вищої категорії, Старший вчитель; педагогічний стаж 29 років.

Контингент учнів (вихованців)

Всього учнів (вихованців) – 392, з них: 1 – 4 класи – 153 учні, 5-9 класи -179 учнів, 10- 11 класи – 60 учнів. Випускників 9 класу – 34 учні, 11 класу – 28 учнів.

Мова навчання

Українська

Педагогічний колектив

Всього педагогічних працівників 33 особи

в т.ч.:

Мають освітньо – кваліфікаційний рівень (освіту)

спеціаліста або магістра (повну вищу) – 32 особи

Бакалавра (базову вищу), молодшого спеціаліста (неповну вищу) – 1 особа

Категорії

Спеціаліст вищої категорії – 22 особи

Спеціаліст І категорії – 2 особи

Спеціаліст ІІ категорії – 2 особи

Спеціаліст – 6 осіб

Без категорії (тарифний розряд) – 1 особа

Педагогічне звання:

Заслужений учитель України – __

«старший учитель» – 11 осіб

«вчитель – методист» – 2 особи

Кількість пенсійного віку – 6 осіб

Педагогічний стаж до 3-х років – 2 особи

Творчий потенціал

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію та виконання таких завдань:

– поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації роботи спецкурсів, факультативів та гуртків;

– забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;

– підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

– удосконалення роботи наукового товариства учнів «Граніт», організація науково-дослідницької роботи;

– підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого учителя «Педагогічний Еверест», ШМО вчителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

– підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

– удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу;

– забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

– забезпечення ефективної роботи методичного кабінету ліцею;

– залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проєктах різних рівнів;

– поширення ефективного педагогічного досвіду працівників ліцею шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;

– стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;

– забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту ліцею.

Учителі ліцею були активними учасниками різноманітних фахових конкурсів:

– Учитель фізичної культури Теплова О.І. посіла IV місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2023».

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг здобувачів освіти: 44 навчальні кабінети, бібліотека з читальним залом, 2 спортивні зали, спальна кімната для першокласників, навчальний психологічний кабінет та кабінет практичного психолога, їдальня, кабінет медичної сестри та кабінет для щеплень, методичний кабінет. На території закладу освіти розташовані волейбольний та футбольний майданчики. Спеціалізоване обладнання у закладі: 2 комп’ютерні класи, 8 кабінетів початкової школи, мультимедійний кабінет, кабінети математики, фізики, хімії, географії, історії, англійської мови оснащені мультимедійним обладнанням, ресурсна кімната (кабінет реабілітації з навчально-корекційним обладнанням).

Досягнення здобувачів освіти у 2022/2023 навчальному році