Здобуття освіти особами з ООП

Нормативно-правове забезпечення здобуття освіти особами з ООП
2023/2024 навчальний рік

? ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту”
?ЗАКОН УКРАЇНИ “Про повну загальну середню освіту”
? ЗАКОН УКРАЇНИ про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання
?ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/957-2021-%D0%BF#n8
?ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text
?ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої освіти та дошкільної освіти https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
? МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів І рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2021/12/31/Lyst.MON-1-23101-21.29.12.2021.pdf https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2021/12/31/Metod.rekom.dlya.ZZSO.inkl.31.12.pdf
? МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про організацію освітнього процесу дітей з ООП у 2022/2023 навчальному році https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20222023-navchalnomu-roci
?ПОРЯДОК забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1289-2020-%D0%BF#Text
? ТИПОВИЙ перелік допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text
? ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text ? ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text ?‍? Соціальні послуги та фінансування ? ЗАКОН УКРАЇНИ про соціальні послуги https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text ?ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0072-22#Text ? УМОВИ допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-22#Text ? ЛИСТ МОН щодо асистента учня (дитини) у закладах освіти https://document.vobu.ua/doc/14771 ? Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text ? ПОРЯДОК ТА УМОВИ надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/88-2017-%D0%BF#n8