ВИХОВНА РОБОТА

Виховна тема, над якою працює педагогічний колектив  Донецького ліцею № 1:

«Формування морально-духовної особистості, громадянина – патріота, здатного успішно самореалізуватися в соціумі»,

спрямована на оволодіння кожною молодою людиною ключовими компетенціями як важливим результатом якості виховного процесу.

Завданнями виховної роботи у 2023/2024 навчальному році є:

 • розвиток вільної особистості через підтримку самостійності, підприємливості й ініціативності;
 • формування української національної ідентичності;
 • створення умов для розвитку життєтворчої компетентності учнів;
 • формування здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку дитини;
 • забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;
 • створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Виконання основних завдань здійснюється за такими напрямками:

 • правове та превентивне виховання;
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва;
 • психологічна підтримка здобувачів освіти.